Hashtag #Kościół

Obiekty:

Kolegiata Świętych Aniołów Stróżów i Matki Bożej Bolesnej Architektura, Obiekt sakralny

Centralna świątynia Wałbrzycha. Podniesiona do rangi kolegiaty, przez biskupa świdnickiego Ignacego Deca w dniu 03. 05. 2010 roku. Kościoł wybudowany na miejscu mniejszego pw. Św. Michała. Architektem tej budowli był Alexis Langer. Wewnątrz

#Kościół #Neogotyk #Wałbrzych

Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Architektura, Obiekt sakralny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku – rzymskokatolicki kościół farny położony na Starym Mieście w Kłodzku. Pierwotna budowla miała tu istnieć w 1194 roku, zaś obecna zbudowana w stylu gotyckim powstawa

#Kościół #Obiekt sakralny #Ziemia Kłodzka

Kościół Chrystusa Króla Architektura, Obiekt sakralny

Kościół Chrystusa Króla - rzymskokatolicki kościół filialny parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze mieszczący się w Borównie. Wybudowany w 1939 roku.  

#Kościół #Obiekt sakralny

Kościół Chrześcijan Baptystów Architektura, Obiekt sakralny

Kościół Baptystów

#Kościół #Wałbrzych

Kościół ewangelicki Architektura, Obiekt sakralny

Kościół ewangelicki w Piotrowicach

#Kościół

Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Nowej Rudzie Obiekt sakralny

Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Nowej Rudzie – sanktuarium położone w Sudetach, w paśmie Wzgórz Włodzickich, na szczycie Kościelca.

#Kościół

Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Strudze Obiekt sakralny

Wzniesiony w średniowieczu, przebudowany w 1532 roku. Murowany, jednonawowy, nakryty dachami dwuspadowymi. We wnętrzu kościoła zachowała się gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z 2 poł. XV w. i barokowy ołtarz główny z I poł. XVIII w.

#Kościół #Struga

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej Architektura, Obiekt sakralny

Kościół z XV wieku.

#Kościół

Kościół Matki Bożej Królowej Świata Obiekt sakralny

Został wybudowany w XVII wieku jako kościół ewangelicki. Przebudowany został w XIX w. Jest on jednonawowy, a w jego wnętrzu zachował sie prospekt organowy i witraż z XIX w.

#Kościół #Sokołowsko

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lądku-Zdroju Obiekt sakralny

Kościół Narodzenia NMP został wzniesiony latach 1688-1692, w latach późniejszych kilkukrotnie rozbudowany.Świątynia została wzniesiona w miejscu, w którym stał wcześniejszy, gotycki kościół. W roku 1804 miał miejsce pożar, po którym

#Kościół #Kotlina Kłodzka

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Architektura, Obiekt sakralny

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na szczycie Ślęży. Pierwotna kaplica powstała na ruinach zamku już w XVI wieku. W latach 1698-1702 zbudowano murowaną kaplicę, fundowaną przez opata Jana Sieverta. Była to jedno nawowa budowl

#Kościół #Masyw Ślęży #Obiekt sakralny

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP Architektura, Obiekt sakralny

Kościół wybudowano w latach 1914-1917. Wewnątrz ciekawe wyposażenie  m.in. kamienna chrzcielnica z XVII w. czy drewniane figury z XVII-XVIII wieku.  

#Boguszów Gorce #Kościół #Neogotyk #Obiekt sakralny

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Dzierżoniowie Architektura, Obiekt sakralny

Świątynia wzniesiona zapewne w XIV wieku. Początkowa była kościołem przyklasztornym zakonu augustianów. Opuszczający w 1525 roku miasto, mnisi sprzedali klasztor razem z kościołem, który do 1713 roku funkcjonował pod wezwaniem św

#Gotyk #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół NMP Królowej Polski Architektura, Obiekt sakralny, Wieża widokowa

Pierwotnie był to zbór ewangelicki zbudowany w latach 1741-1742 przez Gottfrieda Kramera. Kościół obecny, pochodzący z lat 1804-1809 został wzniesiony w stylu klasycystycznym. Był restaurowany w latach 1966-1967. Murowany na planie prostokąt

#Klasycyzm #Kościół #Wieża widokowa

Kościół NMP Królowej Polski Obiekt sakralny

Kościół NMP Królowej Polski wybudowany w latach 80-tych XX wieku.

#Kościół

Kościół p.w. św. Mikołaja Architektura, Obiekt sakralny

Kościół w Pełcznicy

#Kościół

Kościół p.w. św. Pawła Apostoła. Architektura, Obiekt sakralny

Świątynia wzniesiona w latach 1900-1904. Jest to obecnie kościół polskokatolicki, wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3601/1405/Wł dnia 20.06.1994.

#Boguszów Gorce #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół Pokoju w Jaworze Architektura, Obiekt sakralny

Kościół Pokoju w Jaworze (niem. Friedenskirche) – drewniany kościół ewangelicki o konstrukcji szachulcowej, usytuowany w mieście Jawor, jest zabytkowym budynkiem sakralnym wybudowanym na mocy porozumień pokoju westfalskiego zawarteg

#Barok #Kościół

Kościół polskokatolicki Matki Bożej Różańcowej Obiekt sakralny

Dawniejszy kościół ewangelicki szwedzkiego Związku Gustawa - Adolfa. Wybudowany w 1846 roku, zaś sama wieża dobudowana w 1893 roku. 

#Kościół

Kościół Polskokatolicki pw. Zesłania Ducha Świętego. Architektura, Obiekt sakralny

Parafia wyznania Polskokatolickiego w Wałbrzychu. Świątynia wybudowana w latach 1847 - 1848 jako kościół staroluterański w stylu klasycyzmu i rundbogenstilu. Od 1947 roku służy jako kościół wyznania narodowego. Po naciskach władzy PRL, o

#Kościół #Wałbrzych

Kościół Przemienienia Pańskiego Architektura, Obiekt sakralny

Kościół wzmiankowany już w 1476 roku

#Kościół

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny Architektura, Obiekt sakralny

Jest to jeden z nielicznych zachowanych w Sudetach kościołów drewnianych. Wzniesiony przez ewangelików w połowie XVI w. Wewnątrz bogate wyposażenie m.in. ambona z 1640 r., chrzcielnica, dzwon z 1588 r., ławki z XVII w. i ołtarz z I poł. XVI

#Kościół #Obiekt sakralny

Kościół pw. św. Filomeny Architektura, Obiekt sakralny

Kościół gotycki, w późniejszym okresie przekształcony w neogotyk, wzniesiony został zapewne pod koniec XV wieku. Położony jest on pośrodku wsi na znacznym wzniesieniu.

#Kościół

Kościół pw. Św. Karola Boromeusza Obiekt sakralny

Kościółek we Wrzosówce  – p.w. św. Karola Boromeusza został poświęcony w dniu13.10.2001 r. Wrzosówka to wyludniona , ale bardzo malownicza wieś. Wieś powstała w 1641 r., a w 1786 r., wybudowano pierwszą skromną, drewnianą kaplicę p

#Kościół

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Obiekt sakralny

Kościół Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim zbudowali  cystersi w latach 1247-1350. Powstała ona jako gotycka budowla trzynawowa typu halowego, na planie krzyża łacińskiego. Wokół kościoła stanęły zabudowania klasztorne - warszt

#Kościół

Kościół św. Anny w Michałkowej Architektura, Obiekt sakralny

Kościół filialny św.Anny,wzniesiony w końcu XVII wieku, na miejscu świątyni wzmiankowanej w 1376r.,przebudowany w XIX wieku, remontowany w 1958r. Murowany z kamienia,jednonawowy,z wydzielonym prostokątnym prezbiterium i wieżą od zachodu. We

#Kościół

Kościół św. Michała Archanioła Architektura

Kościół filialny w Krzyżowej otrzymał wezwanie św. Michała Archanioła w I pół. XVIII wieku. Wzmiankowany był po raz pierwszy w 1335 roku w rejestrze dziesięcin nuncjusza Gallhardusa de Caecenbus jako Capella Crissoviensis.Kościół pw ś

#Gotyk #Kościół

Kościół św. Anny w Grodziszczu Architektura, Obiekt sakralny

Kościół parafialny św. Anny-wzmiankowany po raz pierwszy w dokumencie biskupa Tomasza z 1259 roku.W 1343 roku wymieniony został tutejszy proboszcz Nikolaus.Obecna budowla wzniesiona została w pocz.XVI wieku (w 1506 roku został ufundowany dzwon

#Kościół

Kościół św. Antoniego Obiekt sakralny

Poewangelicki kościół z 1871 roku

#Kościół

Kościół św. Barbary Architektura, Obiekt sakralny

Kościół konsekrowany 15 lipca 1927 roku. Kwadratowa wieża z charakterystycznym, dużym hełmem.

#Boguszów Gorce #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół św. Barbary w Strzegomiu Architektura, Obiekt sakralny

Kościół filialny Św. Barbary, wzniesiony w XIV w. był do 1456 r. synagogą żydowską, po czym dostał się w ręce katolików i został przebudowany na kościół, gruntownie restaurowany w 1870 r. Jest to budowla jednonawowa, murowana z kamien

#Gotyk #Kościół #Obiekt sakralny #Strzegom

Kościół św. Bartłomieja Architektura, Obiekt sakralny

Pierwsza wzmianka w źródłach pisamych o kościele św. Barłomieja miała miejsce w 1384 r., ale przyjmuje się, że kościół musiał istnieć wcześniej z uwagi na wcześniejsze informacje o istnieniu tutejszej parafii. Świątynia uległa znis

#Kościół #Obiekt sakralny

Kościół św. Franciszka z Asyżu Architektura, Obiekt sakralny, Obiekt uzyteczności publicznej

Pierwsza świątynia powstała w tym miejscu w roku 1887. Obecny kościół istnieje od 1937 roku. 

#Kościół #Obiekt sakralny #Wałbrzych

Kościół św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach Architektura, Obiekt sakralny

Świątynia powstała w I połowie XIII wieku jako budowla romańska. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z dnia 30 sierpnia 1228 roku. Została przebudowana w XIV i XV wieku, do dnia dzisiejszego zachowała się w formie budowli jednonawowej z n

#Kościół #Świebodzice

Kościół św. Jadwigi Architektura, Obiekt sakralny

Kościół filialny p.w. Św. Jadwigi - Kapelle wzmiankowany był po raz pierwszy w 1268 roku jako filialny kościoła w Pełcznicy. Budowla obecna wzniesiona została w XIV wieku, restaurowana na przełomie XIX i XX wieku, remontowana w 1965 roku. K

#Gotyk #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół św. Jadwigi w Strzegomiu Architektura, Obiekt sakralny

Świątynia była wzmiankowana już w 1372 roku jako kaplica szpitalna. Do obecnego kształtu została przebudowana w 1460 roku. Od 1819 roku pełniła funkcję kaplicy pogrzebowej, ponieważ wokół niej został urządzony nowy cmentarz miejsk

#Gotyk #Kościół #Strzegom

Kościół św. Jana Architektura, Obiekt sakralny

Kościół wzmiankowany w 1372 r., w obecnej postaci wzniesiony został w latach 1827 - 1829, być może na miejscu poprzedniej świątyni. Zbudowany jest z kamienia, jednonawowy z wydzielonym prezbiterium. We wnętrzu świątyni zachowały się m.in

#Kościół

Kościół św. Jana Chrzciciela Architektura, Obiekt sakralny

Świątynia sprawia wrażenie znacznie starszej, niż jest w rzeczywistości. Obecny budynek wzniesiono w 1841 roku w miejscu dwóch poprzednich, drewnianych kościołów, które spłonęły kolejno w XVII i XIX wieku.

#Kościół #Neogotyk #Obiekt sakralny

Kościół św. Jana Chrzciciela Architektura, Obiekt sakralny

Jeden z najstarszych na Śląsku kościołów romańskich, wzmiankowany w roku 1268. Wewnątrz kamienne tabernakulum.

#Kościół

Kościół św. Jana Nepomucena Obiekt sakralny

Poewangelicki kosciół z XVI wieku.

#Kościół

Kościół św. Jerzego Architektura, Obiekt sakralny

Gotycki kościół św. Jerzego z końca XIII wieku, przebudowany na 3-nawową bazylikę. Wewnątrz barokowy ołtarz i ambona.

#Gotyk #Kościół

Kościół św. Katarzyny Panny i Męczennicy Architektura, Obiekt sakralny

Gotycki kościół z drugiej połowy XV wieku, wzniesiony w miejscu świątyni wzmiankowanej już w 1298 roku. Wewnątrz wystrój barokowy.

#Gotyk #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół św. Michała Architektura, Obiekt sakralny

Późnogotycki kościół z ok. 1600 roku, przebudowany w 1704. Wewnątrz tryptyk datowany na 1629 rok.

#Gotyk #Kościół

Kościół św. Michała Archanioła Architektura, Obiekt sakralny

Kościół św. Michała Archanioła - pierwotnie wzniesiony w 1356 r., zniszczony został w czasie najazdu husytów. Odbudowano go dopiero w I połowie XV w. Kolejne stulecia przemijały pod znakiem remontów. Najpierw w 1601 r. był przebudowany, n

#Kościół #Mieroszów

Kościół św. Michała Archanioła Architektura

Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z roku 1336, niestety nie wiadomo jaki był wtedy wygląd budowli. Wielokrotnie rozbudowywany stanowi obecnie główną świątynię miasta. Wzniesiony z kamienia i cegły, posiada dwie nawy, siedem przęseł i

#Kościół

Kościół św. Michała Archanioła w Milikowicach Architektura, Obiekt sakralny

Obiekt został wzniesiony prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku. Wzmiankę o nim umieszczono z regeście dziesięcinnym Gabriela von Rimini z 4 października 1318, gdy proboszczem był Mikołaj. Do obecnego wyglądu przekształcono go w w

#Kościół

Kościół św. Mikołaja w Pszennie Architektura, Obiekt sakralny

Gotycki kościół św. Mikołaja z 1335 r. (rzadki przykład kościoła dwunawowego) w miejscu drewnianego kościółka wzmiankowanego już w 1243 r. w registrze nuncjusza Galharda. Najstarsze fragmenty budowli pochodzą z około połowy XIV w. (133

#Gotyk #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół św. Mikołaja w Świnach Architektura, Obiekt sakralny

Kościół św. Mikołaja w Świnach - kościół musiał istnieć już w 1319 r. wtedy to w dokumentach proboszczem mianowano Jana. Budowla posiada czworoboczną, smukłą wieżą. Styl budowli jest typowy dla obiektów tego typu z XIII w.

#Kościół #Obiekt sakralny

Kościół św. Piotra i Pawła w Radzikowie Architektura, Obiekt sakralny

Kościół filialny Św. Piotra i Pawła, wzmiankowany w 1333 r., wzniesiony w końcu XIV w., powiększony od południa w XVI w., przebudowany w XVIII w., restaurowany w pocz. XX w., remontowany w 1963 r. Orientowany, murowany, jednonawowy, z wieżą

#Kościół #Obiekt sakralny

Kościół św. Stanisława w Roztoce Architektura, Obiekt sakralny

Jest to budowla neoromańska z 1860 roku, trójnawowa z transeptem i westwerkiem oraz prezbiterium z półkoliście zamkniętą apsydą. Wzniesiona z kamienia granitowego i cegły. Od wsch. dwie wieże, przy czym pn. niedokończona, a pd. 5-kondygnac

#Hochbergowie #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół św. Trójcy Architektura, Obiekt sakralny

Kościół parafialny św. Trójcy, wzniesiony ok. 1535 r., gruntownie przebudowano w latach 1720-1723, restaurowano w XIX w., poszerzony i konsekrowany w 1893 r. a ostatnio remontowany w latach 1962 -1963. Jest to budowla murowana, jednonawowa, zał

#Barok #Boguszów Gorce #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół św. Wacława w Marcinowicach Architektura, Obiekt sakralny

 Rzymskokatolicki kościół filialny należący do parafii św. Wawrzyńca w Śmiałowicach (dekanat Świdnica-Wschód diecezji świdnickiej). Jest to świątynia w stylu późnobarokowym, wybudowana w l połowie XVIII wieku, restaurowana 

#Barok #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół w Bardzie Śląskim Architektura, Obiekt sakralny

Barokowy kościół z lat 1686-1704, przebudowany w latach 1711-12. W ołtarzu znajduje się cenna figurka Tronującej Madonny z XIII wieku i barokowe obrazy M. Willmanna z roku 1716. 

#Barok #Góry Bardzkie #Kościół

Kościół w Głuszycy Górnej Obiekt sakralny

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny filialny wobc świątyni w Głuszycy wzniesiony w XVI stuleciu. . Murowana  jednonawowa budowla została zniszczona podczas wojny 30-letniej. Odbudowano ją ok. 1650 roku, a w 1880 p

#Kościół

Kościół w Kamieńsku Obiekt sakralny

Kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńsku. Wzniesiony w latach 30-stych XX wieku według projektu Alfonsa Weigera. Obecnie przynależy do parafii w Jedlinie-Zdrój 

#Kościół

Kościół w Krajanowie Obiekt sakralny

Kościół św Jerzego powstały w I poł. XVIII wieku w stylu baroku dojrzałego. Na tyłach znajduje się zabytkowy cmentarz. 

#Kościół

Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego Architektura, Obiekt sakralny

Kościół zbudowano w 1473 roku, przebudowywany dwukrotnie w XVI i XVIII wieku. 

#Gotyk #Kościół

Kościół Wniebowzięcia NMP Architektura, Obiekt sakralny

Kościół wzniesiono ok. 1600 roku w miejscu pierwotnej świątyni z roku 1360, później zniszczonej. Wewnątrz m.in. renesansowa chrzcielnica z 1598 roku i barokowa ambona z roku 1700. 

#Gotyk #Kościół #Unisław Śląski

Kościół Wniebowzięcia NMP w Wojnarowicach Architektura, Obiekt sakralny

Kościół filialny Wniebowzięcia NMP, gotycki wzniesiony przed 1501 r., restaurowany w XVIII w., przebudowany w 1851 r. Orientowany, murowany, jednonawowy, z kwadratowym prezbiterium, z wieżą od zachodu. Zachował we wnętrzu gotyckie sakramentar

#Gotyk #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół Zesłania Ducha Świętego Architektura, Obiekt sakralny

Kościół został wybudowany w roku 1929. Obecnie po generalnym remoncie.

#Boguszów Gorce #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego Architektura, Obiekt sakralny

Wybudowany w latach 1867-1870 w stylu neoromańskim. Nietynkowany, bazylikowy, z dostawioną z boku wieżą, zwieńczoną iglicą.

#Altwasser #Kościół #Wałbrzych

Parafia pw. Świętej Rodziny Obiekt sakralny

Rzymskokatolicka parafia pw. Świętej Rodziny w Wałbrzychu. Erygowana 23 kwietnia 1997 roku na mocy dekretu bp legnickiego Tadeusza Rybaka. Kościół budowany w latach 2003 - 2012.

#Kościół #Wałbrzych