Hashtag #Unisław Śląski

Obiekty:

Dawna karczma w Unisławiu Śląskim Architektura

Dawna karczma z wystawką z pierwszej ćwierci XIX wieku. Obecnie dom mieszkalny.

#Dawna gospoda #Unisław Śląski

Dawna pastorówka Architektura

Budynek wzniesiony w połowie XVIII wieku. Piętrowy z murowanym parterem i szachulcowym piętrem. Obecnie opuszczony.

#Opuszczone miejsce #Unisław Śląski

Dom przysłupowy Architektura

Dom przysłupowy w Unisławiu Śląskim 

#Dom przysłupowy #Unisław Śląski

Kościół Wniebowzięcia NMP Architektura, Obiekt sakralny

Kościół wzniesiono ok. 1600 roku w miejscu pierwotnej świątyni z roku 1360, później zniszczonej. Wewnątrz m.in. renesansowa chrzcielnica z 1598 roku i barokowa ambona z roku 1700. 

#Gotyk #Kościół #Unisław Śląski

Lipa - pomnik przyrody Pomnik przyrody

Na przykościelnym cmentarzu, otoczonym kamiennym murem z bramką rośnie lipa, pomnik przyrody. 

#Unisław Śląski