Kościół św. Jadwigi

50.85208,16.36947

Opis:

Kościół filialny p.w. Św. Jadwigi - Kapelle wzmiankowany był po raz pierwszy w 1268 roku jako filialny kościoła w Pełcznicy. Budowla obecna wzniesiona została w XIV wieku, restaurowana na przełomie XIX i XX wieku, remontowana w 1965 roku. Kościół jest murowany z kamienia, jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium, od południa dostawiona została kwadratowa wieża, w wyższych kondygnacjach przechodząca w ośmiobok, kryta hełmem. Na wyposażenie składa się neogotycki ołtarz główny oraz gotycka figura Madonna z Dzieciątkiem z ok. 1430 r. Z kościołem sąsiaduje teren dawnego cmentarza, otoczony fragmentarycznie zachowanym kamiennym murem z bramką. W jego przedłuzeniu ku pn.-zach. obecny cmentarz.Kościół zazwyczaj zamknięty, możliwość oglądania wnętrza z kruchty, przez kratę.   (polska-org.pl i zabytek.pl)
Dodał: Arek354

Odwiedzono: 58 razy