Hashtag #Gotyk

Obiekty:

Baszta Prochowa Architektura

Kamienna baszta z gotyckim portalem wejściowym i okienkami strzelniczymi. Idealne tło do robienia zdjęć przez grupy turystów.

#Gotyk #Wałbrzych

Bazylika mniejsza w Strzegomiu Architektura, Obiekt sakralny

Bazylika kolegiacka Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu – gotycki kościół znajdujący się w dekanacie strzegomskim w diecezji świdnickiej na Dolnym Śląsku. Zasadniczy zrąb świątyni powstał w latach 1250-1390. Ko

#Gotyk #Obiekt sakralny #Strzegom

Kaplica św. Antoniego Architektura, Obiekt sakralny

Kaplica wzniesiona w wieku XV. Obiekt o charakterze obronnym, w formie baszty. W dawnych czasach stanowiła fragment murów obronnych. 

#Gotyk #Kaplica

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Dzierżoniowie Architektura, Obiekt sakralny

Świątynia wzniesiona zapewne w XIV wieku. Początkowa była kościołem przyklasztornym zakonu augustianów. Opuszczający w 1525 roku miasto, mnisi sprzedali klasztor razem z kościołem, który do 1713 roku funkcjonował pod wezwaniem św

#Gotyk #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół św. Michała Archanioła Architektura

Kościół filialny w Krzyżowej otrzymał wezwanie św. Michała Archanioła w I pół. XVIII wieku. Wzmiankowany był po raz pierwszy w 1335 roku w rejestrze dziesięcin nuncjusza Gallhardusa de Caecenbus jako Capella Crissoviensis.Kościół pw ś

#Gotyk #Kościół

Kościół św. Barbary w Strzegomiu Architektura, Obiekt sakralny

Kościół filialny Św. Barbary, wzniesiony w XIV w. był do 1456 r. synagogą żydowską, po czym dostał się w ręce katolików i został przebudowany na kościół, gruntownie restaurowany w 1870 r. Jest to budowla jednonawowa, murowana z kamien

#Gotyk #Kościół #Obiekt sakralny #Strzegom

Kościół św. Jadwigi Architektura, Obiekt sakralny

Kościół filialny p.w. Św. Jadwigi - Kapelle wzmiankowany był po raz pierwszy w 1268 roku jako filialny kościoła w Pełcznicy. Budowla obecna wzniesiona została w XIV wieku, restaurowana na przełomie XIX i XX wieku, remontowana w 1965 roku. K

#Gotyk #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół św. Jadwigi w Strzegomiu Architektura, Obiekt sakralny

Świątynia była wzmiankowana już w 1372 roku jako kaplica szpitalna. Do obecnego kształtu została przebudowana w 1460 roku. Od 1819 roku pełniła funkcję kaplicy pogrzebowej, ponieważ wokół niej został urządzony nowy cmentarz miejsk

#Gotyk #Kościół #Strzegom

Kościół św. Jerzego Architektura, Obiekt sakralny

Gotycki kościół św. Jerzego z końca XIII wieku, przebudowany na 3-nawową bazylikę. Wewnątrz barokowy ołtarz i ambona.

#Gotyk #Kościół

Kościół św. Katarzyny Panny i Męczennicy Architektura, Obiekt sakralny

Gotycki kościół z drugiej połowy XV wieku, wzniesiony w miejscu świątyni wzmiankowanej już w 1298 roku. Wewnątrz wystrój barokowy.

#Gotyk #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół św. Michała Architektura, Obiekt sakralny

Późnogotycki kościół z ok. 1600 roku, przebudowany w 1704. Wewnątrz tryptyk datowany na 1629 rok.

#Gotyk #Kościół

Kościół św. Mikołaja w Pszennie Architektura, Obiekt sakralny

Gotycki kościół św. Mikołaja z 1335 r. (rzadki przykład kościoła dwunawowego) w miejscu drewnianego kościółka wzmiankowanego już w 1243 r. w registrze nuncjusza Galharda. Najstarsze fragmenty budowli pochodzą z około połowy XIV w. (133

#Gotyk #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół św. Rodziny w Gostkowie Architektura, Obiekt sakralny

Pierwotny kościół w tym miejscu był wzmiankowany już w 1335 r. Obecny, powstał jako gotycki w XV w. Przebudowany na barokowy w II poł. XVIII w. Remontowany m.in. w latach 1957 - 1962, kiedy to powrócono go do świetności po zniszczeniach woj

#Barok #Gotyk #Obiekt sakralny

Kościół w Lubominie Architektura, Obiekt sakralny

Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z ok. 1600 roku. Murowany, salowy, nakryty dwuspadowym dachem, z sygnaturką. Warte zobaczenia: dekoracja sgraffitowa na południowej elewacji, gotycki tryptyk z ok. 1430 r., renesansowa chrzc

#Gotyk #Obiekt sakralny #Renesans

Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego Architektura, Obiekt sakralny

Kościół zbudowano w 1473 roku, przebudowywany dwukrotnie w XVI i XVIII wieku. 

#Gotyk #Kościół

Kościół Wniebowzięcia NMP Architektura, Obiekt sakralny

Kościół wzniesiono ok. 1600 roku w miejscu pierwotnej świątyni z roku 1360, później zniszczonej. Wewnątrz m.in. renesansowa chrzcielnica z 1598 roku i barokowa ambona z roku 1700. 

#Gotyk #Kościół #Unisław Śląski

Kościół Wniebowzięcia NMP w Wojnarowicach Architektura, Obiekt sakralny

Kościół filialny Wniebowzięcia NMP, gotycki wzniesiony przed 1501 r., restaurowany w XVIII w., przebudowany w 1851 r. Orientowany, murowany, jednonawowy, z kwadratowym prezbiterium, z wieżą od zachodu. Zachował we wnętrzu gotyckie sakramentar

#Gotyk #Kościół #Obiekt sakralny

Kościół Matki Boskiej Śnieżnej z XVI wieku Architektura, Obiekt sakralny

Częsciowo Gotycki a częśćiowo Barokowy drewniany kościół wybudowany w 1564 roku. W XVIII wieku dobudowano do niego murowaną wieżę. Z tego okresu pochodzi też chrzścielnica, ambona i organy.

#Gotyk

Most gotycki na Młynówce Architektura, Zabytek techniki i przemysłu

Zabytkowy kamienny most nad kanałem Młynówka. Most ma cechy budowli gotyckiej i łączy ze sobą Wyspę Piasek i staromiejską część Kłodzka na Fortecznej Górze z rynkiem i twierdzą, stanowiąc w przeszłości część jednej z głó

#Gotyk #Ziemia Kłodzka

Ratusz w Strzegomiu Architektura, Obiekt uzyteczności publicznej

Obecny ratusz powstał w latach 1859-60 w wyniku gruntownej przebudowy obiektu o średniowiecznym rodowodzie. Z dawnego ratusza ocalała jedynie Wieża Targowa. 

#Barok #Gotyk #Strzegom

Wieża Targowa Architektura

Wieża Targowa to pozostałość średniowiecznego ratusza z XIV wieku. Na elewacji data 1533 na pamiątkę kolejnej przebudowy.

#Barok #Gotyk #Strzegom