Hashtag #Strzegom

Obiekty:

Bazylika mniejsza w Strzegomiu Architektura, Obiekt sakralny

Bazylika kolegiacka Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu – gotycki kościół znajdujący się w dekanacie strzegomskim w diecezji świdnickiej na Dolnym Śląsku. Zasadniczy zrąb świątyni powstał w latach 1250-1390. Ko

#Gotyk #Obiekt sakralny #Strzegom

Dawna Łaźnia Miejska Architektura

Ten piękny budynek powstał w roku 1905. Był to kompleks, w skład którego wchodziły łaźnia, biblioteka, czytelnia, salon gier, jadłodajnia i szkoła gospodarstwa domowego.  Łaźnia wyposażona była w wanny, natryski i saunę.

#Strzegom

Góra Krzyżowa - 358 m n.p.m. Forma Skalna, Punkt widokowy, Szczyt, Tablica Pamiątkowa

Góra Krzyżowa – szczyt o wysokości 358 m n.p.m. (niektóre źródła podają 352 lub 353 m.). w południowo-zachodniej Polsce na Przedgórzu Sudeckim na Wzgórzach Strzegomskich. Należy do Korony Sudetów Polskich. Jest to wzniesienie o stromy

#Punkt widokowy #Strzegom

Góra św. Jerzego - 352 m n.p.m. Szczyt

Szczyt w Górach Strzegomskich

#Strzegom

Kościół św. Barbary w Strzegomiu Architektura, Obiekt sakralny

Kościół filialny Św. Barbary, wzniesiony w XIV w. był do 1456 r. synagogą żydowską, po czym dostał się w ręce katolików i został przebudowany na kościół, gruntownie restaurowany w 1870 r. Jest to budowla jednonawowa, murowana z kamien

#Gotyk #Kościół #Obiekt sakralny #Strzegom

Kościół św. Jadwigi w Strzegomiu Architektura, Obiekt sakralny

Świątynia była wzmiankowana już w 1372 roku jako kaplica szpitalna. Do obecnego kształtu została przebudowana w 1460 roku. Od 1819 roku pełniła funkcję kaplicy pogrzebowej, ponieważ wokół niej został urządzony nowy cmentarz miejsk

#Gotyk #Kościół #Strzegom

Ratusz w Strzegomiu Architektura, Obiekt uzyteczności publicznej

Obecny ratusz powstał w latach 1859-60 w wyniku gruntownej przebudowy obiektu o średniowiecznym rodowodzie. Z dawnego ratusza ocalała jedynie Wieża Targowa. 

#Barok #Gotyk #Strzegom

Reichsbank (dawny) Architektura, Obiekt uzyteczności publicznej

Dawny Reichsbank, obecnie siedziba Santander Bank Polska. Budynek widnieje już na pocztówce z 1907 roku. Fasada frontowa budynku ozdobiona została sześcioma pilastrami oraz gzymsem koronującym

#Strzegom

Schron Obiekt wojskowy

Schron przy budynku Poczty Polskiej

#Strzegom

Wiatrak w Żółkiewce Architektura, Zabytek techniki i przemysłu

Unikalne połączenie wiatraka typu holenderskiego z budynkiem mieszkalno-magazynowym. Wartość zabytku podnoszą zachowane drewniane mechanizmy napędowe.Wiatrak w Żółkiewce wzniesiono w 1867 r. w pasie Wzgórz Strzegomskich, ok. 1 km na zachód

#Młyn #Strzegom

Wieża Targowa Architektura

Wieża Targowa to pozostałość średniowiecznego ratusza z XIV wieku. Na elewacji data 1533 na pamiątkę kolejnej przebudowy.

#Barok #Gotyk #Strzegom