Regulamin serwisu Aglotroter

1. Cel

Serwis Aglotroter powstał aby promować Sudety Środkowe i Aglomerację Wałbrzyską. Serwis ma za zadanie pokazanie głównych ale i też tych mniej oczywistych atrakcji w regionie. Dzięki aplikacji turysta, ale też mieszkaniec regionu, dostaje narzędzie do łatwego zwiedzania jak i dodawania miejsc które uważa za ważne, ciekawe i warte pokazania. Oprócz obiektów turystycznych serwis ma za cel udostępnienie turystom tras spacerowych, rowerowych czy nawet konnych wyznaczonych nie tylko po głównych szlakach turystycznych ale pokazujących ciekawe miejsca w regionie które za zwyczaj są pomijane. Dodatkowo celem serwisu jest udostępnienie centralnego miejsca w którym można łatwo wyszukać wydarzenia, które odbywają się w regionie.

Niniejszy regulamin reguluje sposób korzystania z serwisu przez użytkownika.

2. Pojęcia

Serwis – aplikacja w sieci Internet udostępniająca miejsca, trasy i listę wydarzeń. Zawartość serwisu jest tworzona przez użytkowników. Właścicielem i twórcą serwisu jest Karol Czaj.

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu.

3. Usługi

Serwis Aglotroter udostępnia szereg usług które mają za zadanie w przystępny sposób przedstawić atrakcje turystyczne, trasy i wydarzenia w regionie. Poszczególne usługi to:

Mapa – główna część serwisu prezentująca na żywo lokalizację użytkownika, miejsca gdzie znajdują się obiekty i trasy dostępne w serwisie. Mapy oparte są o serwis Open Street Maps.

Konta użytkowników – użytkownicy, aby w pełni korzystać z możliwości serwisu muszą założyć konta użytkowników.

Uprawnienia użytkowników podzielone są w następujący sposób:

Obiekty – to wszelkie ciekawe miejsca w regionie posiadające wartość historyczną lub kulturalną. Obiektem może też być restauracja, bar czy miejsce które może się przydać turyście. Obiekt musi posiadać nazwę, być przypisany do kategorii, posiadać opis i współrzędne geograficzne. Obiekty można filtrować, sortować i wyświetlać na mapie według kategorii. Można też wyznaczać do obiektów i pomiędzy nimi piesze trasy tymczasowe.

Trasy – to szlak definiowany przez moderatorów i administratorów. Trasa musi być przypisana do kategorii, posiadać opis i być zaimportowana z pliku GPX. Plik z trasą można zarejestrować popularnymi aplikacjami do śledzenia aktywności fizycznej (np. Garmin, Endomondo, Strava itp.), rejestrowania tras (np. Locus Pro) czy też do rysowania tras (np. GPSies). Trasy można filtrować, sortować i pokazywać na mapie. Trasy nie są koniecznością, serwis nie prowadzi użytkownika a tylko wyświetla trasę i jego lokalizację. Używanie tras wymaga podstaw znajomości posługiwania się mapą. Z racji tego, że trasy nie muszą być dokładne użytkownik musi zachować szczególną ostrożność poruszając się po górach i drogach publicznych.

Wydarzenia – wszelkie interesujące wydarzenia dodane przez użytkowników portalu. Wydarzenia muszą zawierać: datę i godzinę początku wydarzenia, datę i godzinę końca wydarzenia, nazwę i opis. Wydarzenia można filtrować i sortować. Do miejsca wydarzenia można wyznaczyć trasę pieszą.

4. Zasady korzystania z serwisu Aglotroter

Konto użytkownika może utworzyć każdy. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 lat mogą założyć konto za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i mogą korzystać z aplikacji tylko i wyłącznie pod ich opieką. Opiekunem może też być nauczyciel, przewodnik i inna osoba która pełni pieczę nad osobą niepełnoletnią.

Edytorem, moderatorem lub administratorem może zostać osoba która wykaże się wiedzą i zaangażowaniem we współtworzeniu serwisu. Uprawnienia nadaje właściciel serwisu wedle własnego uznania i jego decyzja jest ostateczna. Aby uzyskać większe uprawnienia należy skontaktować się z administratorem.

Użytkownik ma obowiązek poszanowania obowiązującego prawa, wzajemnego szacunku, zasad fair play i zachowania w sposób nie godzący w godność i wolność drugiego człowieka.

Użytkownik nie może publikować w serwisie materiałów osób trzecich, chyba, że posiada od nich zgodę na taką publikację. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody na własności intelektualnej osób trzecich i przyjmuje na siebie wszelkie koszty związane ze złamaniem przez niego prawa autorskiego. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za łamanie prawa przez użytkowników. Złamanie ustawy o prawie autorskim będzie skutkowało zablokowaniem użytkownika i usunięciem materiałów które łamią prawo.

5. Ochrona danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu świadczenia im usług opisanych powyżej.

Dane jakie gromadzimy to:

Dane osobowe przetwarzane będą od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania się użytkownika do momentu wycofania jego zgody. 
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Właścicielem. Wszystkie dane osobowe przechowywane są i przetwarzane w krajach członkowskich UE
* - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane nie będą udostępniane osobom trzecim bez osobnej, wyraźnej zgody użytkownika.

6. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin stanowi treść porozumienia między Właścicielem a użytkownikami Serwisu Aglotroter.

Serwis tworzony jest przez użytkowników i zawarte w nim treści mogą posiadać wady lub być błędne. Właściciel zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby jakość treści była jak najwyższa. Właściciel jednak nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania serwisu.