Kościół pw. Św. Karola Boromeusza

50.38046,16.90339

Opis:

Kościółek we Wrzosówce  – p.w. św. Karola Boromeusza został poświęcony w dniu13.10.2001 r. Wrzosówka to wyludniona , ale bardzo malownicza wieś. Wieś powstała w 1641 r., a w 1786 r., wybudowano pierwszą skromną, drewnianą kaplicę przez Johanna Christopha Simmerta (woźnego sądowego ), który się tą kaplicą opiekował. Budowa obecnej murowanej kaplicy dzięki zaangażowaniu księdza Karla Marxa, proboszcza z Lądka Zdroju w roku 1820. W czasie budowy kaplicy, Wrzosówkę zamieszkiwało ok. 120 mieszkańców.
Dodał: Olav

Odwiedzono: 1 razy