Hashtag #Góry Bardzkie

Obiekty:

Kaplca Dusz Czyśćcowych Architektura, Obiekt sakralny

Kaplice różańcowe w Bardzie – zespół kaplic poświęconych życiu i męce Jezusa Chrystusa, znajdujących się przy drodze prowadzącej z Barda na górę Różańcową, położoną na północny wschód od Barda. Kaplice leżą przy drodze wyt

#Cystersi #Góry Bardzkie #Kaplica

Kaplica Modlitwy w Ogrójcu Obiekt sakralny

Kaplica Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu – budowla z kamienia, ze spadzistym dachem. Wewnątrz,  umieszczono scenę przedstawiającą modlącego się Chrystusa, przed którym stoi anioł z kielichem goryczy. Malowidło stanowiące tło sceny przeds

#Góry Bardzkie #Kaplica

Kaplica Niesienia (Dźwigania) Krzyża Obiekt sakralny

Kaplica Niesienia Krzyża - neoromańska, z trzema absydami (M.Kuchciak). Wybudowana na początku realizacji projektu – poświęcona 16 VII 1905 r. Wewnątrz znajdują się trzy sceny figuralne. Główna przedstawia Jezusa biorącego krzyż na swe

#Góry Bardzkie #Kaplica

Kaplica ukoronowania NMP Obiekt sakralny

Kaplice różańcowe w Bardzie – zespół kaplic poświęconych życiu i męce Jezusa Chrystusa, znajdujących się przy drodze prowadzącej z Barda na górę Różańcową, położoną na północny wschód od Barda. Kaplice leżą przy drodze wyt

#Góry Bardzkie #Kaplica

Kaplica Ukrzyżowania Obiekt sakralny, Pomnik

Kaplice różańcowe w Bardzie – zespół kaplic poświęconych życiu i męce Jezusa Chrystusa, znajdujących się przy drodze prowadzącej z Barda na górę Różańcową, położoną na północny wschód od Barda. Kaplice leżą przy drodze wyt

#Góry Bardzkie #Kaplica

Kaplica Zesłania Ducha Świętgo Obiekt sakralny

Kaplice różańcowe w Bardzie – zespół kaplic poświęconych życiu i męce Jezusa Chrystusa, znajdujących się przy drodze prowadzącej z Barda na górę Różańcową, położoną na północny wschód od Barda. Kaplice leżą przy drodze wyt

#Góry Bardzkie #Kaplica

Kaplica Zmartwychwstania Jezusa Obiekt sakralny

Kaplice różańcowe w Bardzie – zespół kaplic poświęconych życiu i męce Jezusa Chrystusa, znajdujących się przy drodze prowadzącej z Barda na górę Różańcową, położoną na północny wschód od Barda. Kaplice leżą przy drodze wyt

#Góry Bardzkie #Kaplica

Kościół w Bardzie Śląskim Architektura, Obiekt sakralny

Barokowy kościół z lat 1686-1704, przebudowany w latach 1711-12. W ołtarzu znajduje się cenna figurka Tronującej Madonny z XIII wieku i barokowe obrazy M. Willmanna z roku 1716. 

#Barok #Góry Bardzkie #Kościół

Kłodzka Góra Szczyt

Zwornik głównego grzbietu gór Bardzkich. W 2020 roku otwarto wieżę widokową

#Góry Bardzkie

Punkt widokowy "Piękny Widok" Punkt widokowy

Punkt widokowy na północnym zboczu Góry Brona 402 m.  powstały w 1884 r. Nieco powyżej miejsce na piknik

#Góry Bardzkie #Punkt widokowy

Ruiny Zamku w Bardzie Ruiny

Nieistniejący już zamek położony na stoku Bardzkiej Góry wzniesiony w końcu XIII wieku. Budowa została zniszczona prawdopodobnie w czasie wojen husyckich około roku 1425 r. Zamek wzniesiony z kamienia łamanego składał się z dwóch częś

#Góry Bardzkie #Ruiny budowli

Szeroka Góra Szczyt

Najwyższy szczyt gór Bardzkich

#Góry Bardzkie

Wysoki Kamień Forma Skalna, Szczyt

Szczyt w górach Bardzkich o wysokości 580 m. n.p.m. Według legendy w 1966 roku grupa nastolatków bawiła się na szczycie w wywoływanie duchów. Niestety udało im się to, cała grupa zaginęła a od tamtego czasu miejsce to jest nawiedzane prz

#Góry Bardzkie #Legenda

Źródło Opolniczanka Zbiornik wodny

Źródło szczawy mineralnej,  nazywanej Opolniczanką

#Góry Bardzkie #Źródło