Hashtag #Cystersi

Obiekty:

Dawny zespół klasztorny cystersów Architektura

Zespół klasztorny cystersów z końca XVII wieku.

#Cystersi #Stare Bogaczowice

Kaplca Dusz Czyśćcowych Architektura, Obiekt sakralny

Kaplice różańcowe w Bardzie – zespół kaplic poświęconych życiu i męce Jezusa Chrystusa, znajdujących się przy drodze prowadzącej z Barda na górę Różańcową, położoną na północny wschód od Barda. Kaplice leżą przy drodze wyt

#Cystersi #Góry Bardzkie #Kaplica