Hashtag #Ruina kościoła

Obiekty:

Ruina kościoła ewangelickiego Architektura, Obiekt sakralny, Ruiny

Ruina kościoła ewangelickiego, wybudowanego w latach 1770-1775. W 1829 roku dobudowano wieżę. Obecnie zaniedbany i opuszczony.

#Barok #Boguszów Gorce #Klasycyzm #Ruina kościoła

Ruina kościoła w Pastewniku Architektura, Ruiny

Znajduje się ona na zboczu jednego ze wzniesień, tworzących dolinę Pastewnika. Swój aktualny wygląd, ruina zawdzięcza dużej przebudowie w XV wieku. Do dnia dzisiejszego bardzo dobrze zachowała się wieża kościelna, która już z daleka prz

#Opuszczone miejsce #Pastewnik #Ruina kościoła

Ruiny kościoła Architektura, Obiekt sakralny, Ruiny

Ruiny kościoła ewangelickiego 

#Ruina kościoła

Ruiny kościoła ewangelickiego Architektura, Obiekt sakralny, Ruiny

Ruiny kościoła ewangelickiego, wzniesionego w 1785 r., zniszczonego w 1945 r. Na podstawie prostokąta z wieżą od zachodu i bogatymi architektonicznymi portalami wejściowymi. Źródło: polska-org.pl 

#Ruina kościoła

Ruiny kościoła ewangelickiego w Lądku-Zdroju Ruiny

Kościół ewangelicki w Lądku-Zdroju – dawny kościół ewangelicki pw. Salwatora (Zbawiciela), wybudowany w 1846, znajdujący się w Lądku-Zdroju. Świątynia po pożarze w 1999 znajduje się w stanie ruiny.    

#Ruina kościoła

Ruiny kościoła św. Anny Obiekt sakralny, Ruiny

Kościółek św. Anny to najstarszy zabytek sakralny na terenie dzisiejszych Świebodzic. Był to kościół jednonawowy, okrągły, o charakterze obronnym, w stylu romańskim. Można przypuszczać, że jego początki sięgają przełomu XII i XIII

#Ruina kościoła #Świebodzice

Ruiny kościoła św. Mateusza Architektura, Obiekt sakralny, Ruiny

Obecną budowlę wzniesiono w latach 1748-50. Architektem był pracujący dla cystersów z Krzeszowa J. A. Jentsch. W 1972 roku nieczynny już kościół strawił pożar. Odtąd w ruinie.

#Ruina kościoła

Wieża dawnego kościoła Architektura, Obiekt sakralny

Wieża jest pozostałością po kościele ewangelickim wybudowanym w latach 1741/42, a rozebranym w 1955 roku. Sama wieża pochodzi z roku 1857.

#Obiekt sakralny #Ruina kościoła