Hashtag #Pastewnik

Obiekty:

Ruina kościoła w Pastewniku Architektura, Ruiny

Znajduje się ona na zboczu jednego ze wzniesień, tworzących dolinę Pastewnika. Swój aktualny wygląd, ruina zawdzięcza dużej przebudowie w XV wieku. Do dnia dzisiejszego bardzo dobrze zachowała się wieża kościelna, która już z daleka prz

#Opuszczone miejsce #Pastewnik #Ruina kościoła