Hashtag #Neoklasycyzm

Obiekty:

Apteka "Podgórze" Architektura

Budynek w Gminnej Ewidencji Zabytków. Apteka z mieszkaniem aptekarza, obecnie Apteka Podgórze. Murowany, główny korpus obecnego budynku wzniesiony w końcu XIX w., w stylu historyzmu, z elementami neoklasycyzmu i neorenesansu północnego. Zbudow

#Neoklasycyzm #Wałbrzych

Budynek Poczty Polskiej Architektura, Kamienica, Obiekt uzyteczności publicznej

Budynek z 1886 r. Na szczycie zegar, wyprodukowany w miejscowej fabryce zegarów G. Beckera.

#Neoklasycyzm #Świebodzice

Dawna Szkoła Ewangelicka Architektura

Budynek w Gminnej Ewidencji Zabytków. Szkoła ewangelicka, następnie Centrum Kształcenia Ustawicznego, budynek murowany, wzniesiony w końcu XIX w. w stylu uproszczonego neoklasycyzmu. Częściowo przebudowany w okresie międzywojennym. Wykonane t

#Neoklasycyzm #Opuszczone miejsce #Szkoła #Wałbrzych