Hashtag #Szkoła

Obiekty:

"Energetyk" Architektura, Obiekt uzyteczności publicznej

Pełna nazwa obiektu brzmi Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk i Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej. Szkoła mieści się w pięknym budynku, wzniesionym w 1913 roku. Od samego początku budynek o szkolnym przeznaczeniu. Przed wojną

#Szkoła #Wałbrzych

Dawna Katolicka Szkoła Żeńska Architektura, Obiekt uzyteczności publicznej

Dawna żeńska szkoła katolicka, wybudowana w 1926 roku wg.  projektu miejskiego architekta Rogge. Obecnie budynek także funkcjonuje jako szkoła.

#Szkoła

Dawna loża wolnomularska Architektura

Dawna loża wolnomularska, wybudowana w roku 1890. Później gospoda, sąd ludowy, wreszcie po wojnie szkoła muzyczna. 

#Szkoła #Wałbrzych

Dawna Szkoła Ewangelicka Architektura

Budynek w Gminnej Ewidencji Zabytków. Szkoła ewangelicka, następnie Centrum Kształcenia Ustawicznego, budynek murowany, wzniesiony w końcu XIX w. w stylu uproszczonego neoklasycyzmu. Częściowo przebudowany w okresie międzywojennym. Wykonane t

#Neoklasycyzm #Opuszczone miejsce #Szkoła #Wałbrzych

Dawna szkoła ewangelicka Architektura, Kamienica

Dawna szkoła ewangelicka, po wojnie szkoła podstawowa nr 2. Obecnie budynek mieszkalny. 

#Biały Kamień #Szkoła

Dawna szkoła ewangelicka Architektura, Ruiny

Dawna szkoła ewangelicka z 1742 roku. Po wojnie w budynku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 1. Po roku 1970 do obiektu przeniesiono z ul. Słowackiego 11 Szkołę Podstawową nr 11. Szkoła ta została zlikwidowana w 2000 lub 2001 roku, od tego

#Ruiny budowli #Szczawienko #Szkoła #Wałbrzych

Dawna szkoła ewangelicka i katolicka Architektura

W budynku przed wojną mieściła się szkoła ewangelicka i katolicka. Po wojnie siedzibę miały tam szkoły podstawowe nr 8 i 33. Obecnie budynek niszczeje.

#Szkoła #Wałbrzych

Dawny pensjonat Flammender Stern Architektura

Dzisiejszy Zespół Szkoł im. Marii Skłodowskiej-Curie, tzw. "Ceramik". Przed wojną był to renomowany pensjonat w Bad Salzbrunn. Po wojnie od 1947 roku Szkoła Przemysłowo-Ceramiczna dla malarzy porcelany.

#Szczawno-Zdrój #Szkoła

Dawny sąd i areszt Architektura

Obiekt wzniesiony w 1905 roku jako sąd z aresztem.    Zabytek: A/4446/1125/WŁ z 2.05.1985

#Mieroszów #Szkoła

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (dawny) Architektura

Szkołę wybudowano w roku 1928 według projektu miejskiego radcy budowlanego, inżyniera i architekta Otto Rogge’go. Pierwotnie w budynku działała szkoła świecka (Weltliche Schule), w czasie II wojny światowej mieścił się w nim szpital pol

#Altwasser #Modernizm #Opuszczone miejsce #Szkoła #Wałbrzych

I Liceum Ogólnokształcące Architektura, Obiekt uzyteczności publicznej

Ten piękny budynek wzniesiono w latach 1926-1928. Obecnie znajduje się w nim I Liceum Ogólnokształcące im. I. Paderewskiego.

#Nowe Miasto #Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 Architektura

    W okresie przedwojennym znajdowała się tu najpierw szkoła katolicka, później szkoła Glückaufa nr 1. Obecnie budynek zajmuje Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Marii Konopnickiej.

#Szkoła #Wałbrzych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II Architektura, Obiekt uzyteczności publicznej

Budynek powstał w roku 1875 i od tego czasu pełnił wiele różnych funkcji, chociaż w większości związanych z oświatą i nauczaniem (Gymnasium - gimnazjum, Städtisches evangelisches Gymnasium - miejskie gimnazjum ewangelickie, Berufsschule -

#Neogotyk #Szkoła #Wałbrzych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Świebodzicach Architektura, Obiekt uzyteczności publicznej

Budynek PSP nr 3 im. Władysława Broniewskiego. Na terenie posesji kamień pamiątkowy poświęcony poecie.

#Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Architektura, Obiekt uzyteczności publicznej

Obiekt składa się z dwóch części: dawnej szkoły katolickiej z końca XIX wieku oraz dobudowanej w 1903 roku szkoły ewangelickiej. W podwórzu ciekawy budynek sali gimnastycznej.

#Szkoła #Wałbrzych

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawnie-Zdroju Architektura, Obiekt uzyteczności publicznej

Dawna szkoła ewangelicka z początku XX wieku.

#Szczawno-Zdrój #Szkoła

Zespół Szkół Samorządowych Architektura, Obiekt uzyteczności publicznej

Budynek z 1903 roku. W skład Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im.Bronisława Malinowskiego i Gimnazjum nr 2. Znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, bez wpisu do rejestru.  

#Boguszów Gorce #Szkoła

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Architektura, Obiekt uzyteczności publicznej

Projektant: architekt miejski (Stadtbaurat) inżynier Rogge. Budynek oddany do użytku 14.08.1912 r.Przed wojną katolicka szkoła dla dziewcząt, po 1945 roku pierwsza polska szkoła w Wałbrzychu, później Szkoła Podstawowa numer 1, następnie Gi

#Szkoła #Wałbrzych