Kładka wstęgowa na jeziorze Bystrzyckim

Opis:

Najdłuższa w Polsce kładka o konstrukcji wstęgowej i jedyna taka konstrukcja wieloprzęsłowa. 
Dodał: Karol Czaj