Hashtag #Zagórze Śląskie

Obiekty:

Pałac w Zagórzu Architektura, Pałac

Pałac projektu architekta Carla Lüdecke. W czasie II Wojny Światowej pałac znalazł się na liście Günthera Grundmann, konserwatora sztuki jako jedno z miejsc ukrycia bezcennych dzieł sztuki. Po wojnie stacjonujący w pałacu żołn

#Rajd MTB Szlakiem Wałbrzyskich Zamków #Zagórze Śląskie