Hashtag #Cmentarz

Obiekty:

Cmentarz Żydowski Obiekt sakralny

Cmentarz Żydowski w Wałbrzychu. Założony w 1902 lub 1903 roku po likwidacji cmentarza na obecnej ulicy 1-go Maja. Wyodrębniony z części cmentarza komunalnego. Pierwsze pochówki zaczęły się w 1903 roku. Mniejszą część cmentarza stanowi

#Cmentarz #Wałbrzych

Dawny cmentarz Obiekt sakralny

Dawny cmentarz ewangelicki w Kamińsku. Tuż obok zachowany budynek dawnej kaplicy przycmentarnej.

#Cmentarz #Jedlina-Zdrój

Grobowiec Brehmerów Ruiny

H.Brehmer zmarł w grudniu 1889 r. w Sokołowsku. Jego życzeniem było by zostać pochowanym w parku zdrojowym. Miejscem spoczynku był grobowiec z cegły, zamknięty żelazną kratą z inicjałami HB. Grobowiec został niestety splądrowany w 1945

#Cmentarz #Sokołowsko

Mauzoleum Feldmarszałka Blüchera Architektura, Pomnik, Tablica Pamiątkowa

Wybudowanie mauzoleum Gebharda Leberechta Blüchera, księcia Walhstatt (1742-1819) było wyrazem uznania władców i armii pruskiej dla bohatera okresu wojen napoleońskich. Za swoje szczególne zasługi w tym okresie (wyzwolenie Śląska, „Bitwa

#Bitwa Narodów #Cmentarz #Obiekt sakralny #Pomnik