Kościół Zwiastowania NMP

50.79692,16.13216

Opis:

Kościół Zwiastowania NMP w  Witkowie Śląskim. Barokowy wzniesiony ok. 1710 r., być może przy wykorzystaniu starszych fragmentów. Jednonawowy z kwadratowym prezbiterium, z wieżą od zachodu, zachował we wnętrzu barokowy ołtarz z końca XVII w., i chrzcielnicę z 1. poł. XVIII w. Budynek kościoła posiada wpis do rejestru zabytków pod nr A/4598/917 z dnia 31.07.1961 r.   Źródło: polska-org.pl 
Dodał: Arek354

Odwiedzono: 8 razy