Kościół św. Anny w Wałbrzychu

Opis:

Jeden z najstarszych kościołów w Wałbrzychu. Na kościele znajdują się płyty grobowe właścicieli Wałbrzycha i okolicznych miejscowości. Była to parafia dla Szczawna-Zdroju. Przy kościele chowano kuracjiuszy którzy zmarli podczas pobytu w Szczawnie. Między innymi pochowany tutaj jest Generał Łączyński, brat Pani Walewskiej, kochanki Napoleona.
Dodał: Karol Czaj