Niedźwiedzia Skała

Opis:

Na skale w 1917 roku umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą Hermanowi Henkelowi który stworzył turystykę w Górach Sowich. Po wojnie tablica została skradziona. W 2004 roku wnurowano dwujęzyczną tablicę.
Dodał: Karol Czaj