Hashtag ##Świdnica

Obiekty:

Dawny pomnik Manfreda Richthofena Pomnik

Pomnik upamiętniający Asa I Wojny Światowej Czerwonego Barona który mieszkał nieopodal

##Świdnica #Świdnica

Dwa krzyże pojednania Krzyż pojednania

Krzyże pojednania usytuowane pod Świdnicą, niedaleko dzielnicy Zawiszów. 

##Świdnica #Krzyż Pokutny

Fokker DR 1 Czerwonego Barona Pomnik

Samolot którym walczył Czerwony Baron

##Świdnica #IWŚ

Kamień upamiętniający poetę J. Ch. Günthera Pomnik

Na kamieniu była tablica poświęcona poecie

##Świdnica #Świdnica